Zarządzanie zasobami ludzkimi, geneza i podstawy nauki

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 1, średnia ocena: 5,00 / 5)
Loading...

Od pierwszych dni kapitalizmu i utworzonych w tym systemie przedsięwzięć zwanych później przedsiębiorstwami lub firmami, ich największą wartością nie były zasoby kapitałowe czy materialne. Największą wartością każdej firmy, tak kiedyś, jak i dzisiaj, są jej zasoby ludzkie, czyli – mówiąc wprost – jej pracownicy.

ZZL, czyli HR

Zasoby ludzkie uznawane są za kapitał nie tylko niezwykle cenny, ale i wymagający ciągłych inwestycji. Inwestycje w ludzi, co warto podkreślić, w odróżnieniu od inwestycji finansowych zawsze przynoszą zyski. Aby jednak zyski te możliwe były do osiągnięcia, należy inwestować rozsądnie i we właściwych ludzi. Z tego też powodu najpierw w największych, później w coraz mniejszych przedsiębiorstwach, zaczęła się rozwijać polityka zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), pozwalająca określić właściwe cele, metody oraz wyzwania związane z ZZL, przed którymi stają wszystkie przedsiębiorstwa.

tie-690084_1280

Oprócz zarządzania zasobami ludzkimi, w literaturze przedmiotu używa się również pojęcia „zarządzanie kadrami”. Oznacza ono zbiór działań i decyzji związanych z ludźmi (pracownikami) i ukierunkowanych na osiągnięcie konkretnych celów. Celami tymi są nie tylko te wyznaczone przez organizację (firmę), ale również wskazywane przez pracowników. Umiejętne zaspokajanie ich potrzeb jest jedną z podstaw zarządzania kadrami.

Przedmiotem zainteresowania branży HR (human resources) – anglojęzycznego odpowiednika naszych kadr – są ludzie rozumiani jako podmioty sprawcze dążące do celów indywidualnych i organizacyjnych, a więc pracownicy, ich zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa, osiągane przez nich wyniki oraz uwarunkowania wszystkich wymienionych czynników wpływających na sukces firmy.

Elementy procesu skutecznego zarządzania kadrami

Umiejętne zarządzanie kadrami nie jest, jak pokazują liczne przykłady, sprawą łatwą. Aby dawało ono pozytywne efekty, przede wszystkim muszą być zachowane wszystkie elementy procesu zarządzania kadrami, a więc:

  • planowanie zasobów ludzkich – działanie to ma na celu zaspokojenie przyszłych potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa obliczonych z uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
  • nabór pracowników – proces zwany powszechnie rekrutacją, mający na celu przygotowanie właściwej puli kandydatów na stanowiska, które zgodnie z planem zasobów ludzkich powstaną w przyszłości;
  • adaptacja pracowników – program prowadzący do szybkiej i płynnej adaptacji nowo pozyskanych pracowników do pracy w danym przedsiębiorstwie;
  • ocenianie efektów pracy – ciągłe i bieżące dostarczanie pracownikom informacji o efektywności prowadzonych przez nich działań;
  • szkolenie – nieustanne podwyższanie wydajności pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i zdolności do pracy;
  • nagradzanie pracowników – działania zmierzające do stałego podnoszenia motywacji pracowników do wykonywanej pracy.

Artykuł powstał przy współpracy z: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

Dodaj komentarz