Tag - 'polski system prawny'

Kodeks w polskim prawie

12.03.2015 Brak komentarzy

Według definicji słownika języka polskiego PWN, kodeks to usystematyzowany zbiór przepisów prawnych, najczęściej dotyczących jednej dziedziny prawa. Obecnie w Polsce kodeksy są wydawane w formie ustaw.

Adres:
Kategoria: Artykuły