Studia na kierunku stosunki międzynarodowe

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 1, średnia ocena: 5,00 / 5)
Loading...

Kierunek z pogranicza nauk społecznych i politycznych. Kierunek związany silnie z komunikacją i prawem. Kierunek, na którym studenci uczą się sztuki negocjacji. Kierunek cieszący się sporą popularnością, ale też wywołujący obawy, czy absolwent znajdzie po nim pracę. Ten kierunek to stosunki międzynarodowe.

Stosunki międzynarodowe to kierunek, który można studiować zarówno dziennie, jak i zaocznie, na uczelniach państwowych i niepaństwowych. W trakcie nauki student uzyskuje tytuł licencjata, magistra i później doktora. Wykładane są przedmioty obligatoryjne, czyli obowiązkowe i jednakowe dla wszystkich studentów, a także specjalnościowe, w ramach wybranej specjalności.

Wśród przedmiotów podstawowych wykładana jest między innymi ekonomia, podstawy prawa, polityka zagraniczna Polski, polityka gospodarcza, geografia polityczna, geografia ekonomiczna, prawo międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz kilka innych. Jeśli zaś chodzi o przedmioty specjalnościowe, to są one różnie nazywane na poszczególnych uczelniach, ale w większości przypadków dotyczą tych samych specjalizacji: biznes międzynarodowy, polityki i dyplomacji, stosunków międzykulturowych i studiów europejskich. Nie należy zapominać o kształceniu z zakresu języków obcych, które odgrywają istotną rolę w późniejszej pracy absolwenta.  Dwa języki obce na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym język specjalistyczny z zakresu problematyki międzynarodowej są konieczne do sprawnej komunikacji i negocjacji. Także analizując teksty ustaw innych krajów ważne jest biegłe posługiwanie się językami obcymi.

Wybór stanowisk, jakie można objąć po skończeniu stosunków międzynarodowych jest bardzo szeroki. Absolwent tego kierunku może podjąć zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych i konsulatach polskich, w biurach i samorządach UE, w organizacjach pozarządowych, w biurach reklamowych i agencjach marketingowych, a także w hotelach, biurach podróży, firmach zajmujących się handlem zagranicznym, itp. Inną drogą kariery jest poświęcenie się pracy naukowej lub dydaktycznej, czyli zostanie wykładowcami na uczelniach, bądź nauczycielami.

Stosunki międzynarodowe to zatem kierunek wymagający doskonałej pamięci, obycia w prawie, umiejętności stosowania teorii w praktyce, zdolności do nauki języków obcych, zainteresowania ekonomią i gospodarką. Jest to kierunek interesujący, nowoczesny i cieszący się coraz większa popularnością. Pozwala na znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą, dlatego polecany jest osobom mającym pomysł na siebie i łatwo dostosowujących się do panujących na rynku pracy warunków. Dostępny jest na większości uczelni w Polsce.

Dodaj komentarz