Przykłady prac magisterskich

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 1, średnia ocena: 5,00 / 5)
Loading...

Praca magisterska to dla studenta rodzaj pracy mistrzowskiej, której celem jest ocena jego umiejętność naukowych. Poświadcza o uniwersyteckich zdolnościach, daje możliwość wykazania się swoją wiedzą, umiejętnościami planowania badań, przeprowadzania syntezy i krytycznego myślenia. Przykładów prac magisterskich istnieje całe mnóstwo. Różnią się od siebie opisywaną dziedziną, zakresem tematycznym, tematem, a nawet formą. Jednak każdą z nich można zaliczyć do jednego z czterech podstawowych typów pracy dyplomowej.

shutterstock_90789917Prace przeglądowe

Prace zawierające zagadnienia omawiające wiedzę wynikającą z przeprowadzonych już badań (których autorami nie są autorzy pracy) oraz zagadnienia, których jak dotąd nie zbadano, stanowią doskonały przykład przeglądowych prac magisterskich. Praca przeglądowa winna zawierać elementy twórczej analizy dorobku naukowego oraz stanu wiedzy na dany temat. Nie jest to jedynie prosta wyliczanka efektów dokonań różnych naukowców, ale przede wszystkim próba usystematyzowania i uporządkowania zgromadzonej wiedzy z danego zakresu. Bardzo ważne w pracach przeglądowych jest również wskazanie luk oraz białych plam w przeprowadzonych już badaniach, a także wynikających z tego problemów.

Prace opisowe

Przykładami opisowych prac magisterskich są prace opisujące różnego rodzaju obiekty, gatunki, elementy, struktury lub układy. Rozwiązanie to bardzo często stosowane jest w pracach z dziedziny biologii. W wielu przypadkach prace takie dotyczą opisu biocenozy, np. fauny organizmów danego rodzaju w różnych układach (poszczególnych jeziorach, rzekach, w różnego typu krajobrazu lub na obszarach chronionych). Prace te różnią się jedynie celem przeprowadzonego opisu. Pojedyncze prace opisowe stanowią najczęściej zaledwie jeden z elementów szerszych badań. Trudno wyciągać wnioski na podstawie jednego opisu, na podstawie wielu prac można stworzyć szczegółowy obraz opisywanego zjawiska.

Prace eksperymentalne

Przykłady prac eksperymentalnych zawierają jedną wspólną cechę – oparte są na testowaniu hipotez dotyczących wyjaśnienia struktury i funkcjonowania. Ich celem jest zebranie wielu opisów i postawienie pytania, dlaczego przedmiot badań zachowuje się tak, a nie inaczej oraz jak zachowanie to należy tłumaczyć.

Prace teoretyczne

Jako że prace teoretycznie zawierają mnóstwo teorii i uogólnień, raczej nie zaleca się pisania prac dyplomowych według tego wzorca. Wprawdzie różne przykłady prac teoretycznych pokazują, iż należą one do najbardziej wartościowych z punktu widzenia nauki, to jednak ze względu na ogromne wymagania (do prawidłowego uporządkowania warstwy teoretycznej potrzeba dużej wiedzy i rozeznania w temacie) dyplomanci rzadko decydują się na takie wyzwanie.

Planując pisanie pracy magisterskiej, należy pamiętać również i o tym, że wymienione wyżej typy mogą zostać połączone w ramach jednej pracy dyplomowej. – http://www.forum.pisanie-prac.org.pl/ Przykłady prac o charakterze mieszanym wskazują na to, iż rozwiązanie to wymaga od studenta niemałych umiejętności, jednak efekt końcowy zazwyczaj jest bardzo dobrze oceniany.

Dodaj komentarz