Przebieg aplikacji radcowskiej

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 1, średnia ocena: 5,00 / 5)
Loading...

radcaAplikacja radcowska wciąż jest jedną z najczęściej wybieranych aplikacji korporacyjnych w kraju. Jej celem jest przygotowanie kandydata do umiejętnego i indywidualnego wykonywania zawodu radcy prawnego. Dokładne wytyczne dotyczące jej organizacji oraz przebiegu zostały zawarte w ustawie o radcach prawnych oraz w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej.

Kształcenie w ramach aplikacji radcowskiej jest ukierunkowane przez przede wszystkim na wykształcenie w kandydatach praktycznych umiejętności głównie z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz znajomości zasad wykonywania zawodu radcy. Czas jej trwania wynosi 3 lata, a praktyka ma miejsce w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych bądź też w jednostkach organizacyjnych.

Na koniec każdego roku aplikacji, każdy kandydat musi zdać wszystkie kolokwia przewidziane na dany rok. Istnieje możliwość powtarzania roku, jednak sytuacja taka może się zdarzyć tylko raz w ciągu całej aplikacji. Na każdym roku, poza ostatnim, przewidziane zostały po 3 egzaminy. Zgodnie z ustaleniami Krajowej Rady Radców Prawnych, na każdym roku aplikacji musi odbyć się przynajmniej jeden egzamin ustny. Lista pytań, w przypadku egzaminów w formie ustnej, została ujednolicona na obszar całego kraju. Z kolei każdy egzamin pisemny trwa 3 godziny zegarowe i może być poprawiany tylko jeden raz. Podczas tej formy egzaminów aplikanci mają również do dyspozycji teksty aktów prawnych.

Poniżej lista kolokwiów przewidzianych na poszczególne lata.

Pierwszy rok aplikacji:

  • Prawo cywilne,
  • Prawo postępowania cywilnego,
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (egzamin ustny).

Drugi rok aplikacji:

  • Prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze (egzamin ustny),
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze (egzamin ustny),
  • Prawo karne, postępowanie karne, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Trzeci rok aplikacji:

  • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka zawodowa, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych (egzamin ustny),
  • Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe.

Kolokwia na aplikacji radcowskiej przeprowadzane są między 1 czerwca a 15 grudnia. Dokładne terminy egzaminów ustalane są jednak osobno przez każdą Izbę, dlatego w różnych regionach kraju mogą one znacząco od siebie odbiegać. W niektórych odbywają się one w tygodniowych odstępach, a w innych są rozłożone na przestrzeni kilku miesięcy. Zdarza się również, iż w jednym dniu organizowane są dwa egzaminy, co jest jednak bardzo wymagające dla praktykantów. Ważne, aby Prezydium Rady poinformowało aplikantów o dacie egzaminu przyjemniej 45 dni przed jego terminem.

Przy współpracy https://www.profinfo.pl/egzamin-adwokacki-i-radcowski

Dodaj komentarz