Polisa AXA – skuteczne zabezpieczenie na wypadek zachorowania na raka

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Powszechnie wiadomo, że polisy na życie nie uchronią człowieka przed zachorowaniem na nowotwór lub inną ciężką chorobę, jednak mogą, jak w przypadku polisy AXA, znacząco zmniejszyć negatywne skutki finansowe zachorowania na raka.

axa-logoChoroby tzw. krytyczne mogą dotknąć praktycznie każdego, bez względu na płeć, wiek czy pochodzenie. Wtedy ubezpieczenie na wypadek zachorowania na ciężką chorobę staje się niezastąpione, dając wsparcie choremu na każdym etapie leczenia. Jedną z takich polis, która pojawiła się niedawno na rynku, jest kompleksowy produkt AXA – „Pomoc na Raka”.

Polisa AXA dedykowana jest osobom, które obawiają się w przyszłości choroby nowotworowej. – „Pomoc na Raka” to produkt, w którym jest to, czego osoba dotknięta tą chorobą może potrzebować, a my, jako towarzystwo ubezpieczeniowe, możemy zapewnić. Postaraliśmy się, aby zaoferować klientom możliwie kompleksową opiekę na każdym etapie choroby, włączając kompendium wiedzy o chorobie i o tym, jak sobie z nią radzić – przekonuje Aleksandra Polakowska-Szymańska, ekspertka AXA od ubezpieczeń ochronnych.

Na stronie internetowej www.pomocnaraka.pl ubezpieczyciel AXA daje szybką i łatwą możliwość kupienia ubezpieczenia drogą online. Jest to jedyne takie rozwiązanie proponowane w Polsce, dzięki któremu klient może zabezpieczyć się przed następstwami choroby nowotworowej bez konieczności wychodzenia z własnego domu.

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” przede wszystkim w znaczący sposób łagodzi dotkliwe skutki finansowe wynikające z zachorowania na nowotwór oraz dostarcza szerokiego wsparcia na drodze do zdrowia. Produkt jest adresowany do osób, które skończyły 18 lat, a nie ukończyły jeszcze 50. roku życia. W pakietach indywidualnych ochrona ubezpieczeniowa trwa do momentu rocznicy polisy, która przypada bezpośrednio po ukończeniu przez ubezpieczonego 65. roku życia.

 tow

Jaką pomoc oferuje ubezpieczyciel?

AXA, w ramach polisy, wspiera finansowo ubezpieczone osoby, rekompensując tym samym obniżone dochody z powodu zachorowania na nowotwór.

Wsparcie finansowe

Po uznaniu przez ubezpieczyciela postawionej choremu diagnozy, otrzymuje on wsparcie finansowe w kluczowych etapach leczenia (rozpoznanie nowotworu, operacja medyczna, chemioterapia – maks. 5 cykli, radioterapia – maks. 5 cykli).

Dodatkowo, w momencie otrzymania przez chorego prawa do świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu, ubezpieczyciel wypłaca mu comiesięczną rentę nawet do 12 miesięcy, którą chory może przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby, jak np. zakup leków nierefundowanych.

– AXA, poza świadczeniami pieniężnymi na różnych etapach leczenia, […], zapewnia też dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań – rekomenduje ekspertka z AXA.

Wsparcie medyczne i dodatkowe usługi assistance

Ubezpieczony otrzymuje dostęp do ponad 700 placówek leczniczych partnera medycznego AXA, które znajdują się na terenie całego kraju. W ramach wybranego przez siebie limitu, ubezpieczony nie ponosi żadnych kosztów związanych z badaniami, którym zostaje poddany na terenie tych placówek (m.in. biopsja, tomografia komputerowa, USG, badania histopatologiczne oraz laboratoryjne).

Ponadto, w zakresie ubezpieczenia, chory ma zapewniony transport medyczny z/do placówki medycznej do/z miejsca zamieszkania, a także domową opiekę pielęgniarską, pomoc psychologa, psychoonkologa lub terapeuty, a także wsparcie przy organizacji i pokryciu kosztów specjalistycznej rehabilitacji.

Wsparcie konsultacyjne

Ubezpieczyciel zapewnia choremu pomoc w zweryfikowaniu postawionej diagnozy, w ramach tzw. Drugiej Opinii Medycznej. Oceny dokonuje światowej sławy ekspert specjalizujący się w konkretnej dziedzinie medycyny. Wskaże on również właściwy kierunek dalszego leczenia ubezpieczonego adekwatny do jego przypadku.

Na stronie internetowej www.pomocnaraka.pl, dotyczącej w całości produktu oferowanego przez AXA, znaleźć można dodatkowo kompleksowe kompendium wiedzy o chorobie. W sekcji „Poradnia” publikowane są wywiady z lekarzami, psychologami i innymi specjalistami, którzy zajmują się pacjentami z chorobami nowotworowymi. Znajdują się tam również informacje na temat profilaktyki, a także porady o tym, jak wrócić do normalnego życia po chorobie.

Dodaj komentarz