Ochronna przed czynnikami biologicznymi w placówkach medycznych

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 1, średnia ocena: 5,00 / 5)
Loading...

Pracownicy służb medycznych są zobowiązani do noszenia odzieży ochronnej zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi, a tym samym redukującej ryzyko zawodowe występujące w środowisku pracy. Odzież ochronna wymagana w placówkach medycznych ma zabezpieczać pracowników i pacjentów przed oddziaływaniem patogenów powodujących infekcje i choroby zakaźne.

Odzież ochronna personelu medycznegoOdzież ochronna pracowników służb medycznych wykonana jest z materiałów uniemożliwiających przenikanie patogenów znajdujących się w płynach ustrojowych. Materiały te powinny wykazywać wysoką odporność na oddziaływanie czynnika infekcyjnego i na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie zapewniać optymalne odparowywanie potu wydzielanego przez ciało człowieka. Bardzo ważne jest więc, aby odzież ochronna była zarówno bezpieczna, jak i komfortowa w użytkowaniu.

Indywidualne środki ochrony pracowników służb medycznych to nie tylko wymogi dotyczące odzieży i obuwia ochronnego, ale też szereg zasad dotyczących ich składowania, czyszczenia i odkażania. Ponadto personel medyczny jest instruowany w zakresie zasad bhp obowiązujących w środowisku pracy oraz postępowania z materiałami biologicznymi – według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Szczególnym miejscem w placówkach medycznych jest blok operacyjny, gdzie istnieje największe ryzyko zakażenia w wyniku oddziaływania patogenów. Dlatego tak ważne jest, aby pracownik służby zdrowia posiadał odzież ochronną o wysokiej odporności na oddziaływanie czynnika infekcyjnego, ponieważ w ten sposób nie tylko sam jest zabezpieczony przed zakażeniem, ale też mniejsze jest ryzyko przeniesienia niebezpiecznych mikroorganizmów poza blok operacyjny na teren szpitala, gdzie przebywają pozostali pacjenci. Pacjent bowiem może ulec zakażeniu nie tylko na bloku operacyjnym, ale również w czasie hospitalizacji, podczas wykonywania przez personel czynności związanych z opieką nad chorym.

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze (ochronne) zgodnie z wymogami sanitarnymi (art. 237 Kodeksu pracy). W przypadku gdy pracownik używa własnej odzieży ochronnej, pracodawca jest zobligowany do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, jeśli odzież ochronna uległa skażeniu środkami chemicznymi lub materiałem biologicznym, pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie czyszczenia. W praktyce oznacza to, że w placówkach medycznych (przede wszystkim szpitale) funkcjonują pralnie, w których czyszczeniu i odkażaniu podlega odzież ochronna pracowników służb medycznych i laboratoriów. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków, jeśli nie posiada on odzieży ochronnej właściwej dla danego środowiska pracy i zajmowanego stanowiska (art. 237 & 1 Kodeksu pracy). Dotyczy to tak ubioru, jak i obuwia http://www.uniformix.pl/pol_m_OBUWIE-MEDYCZNE-116.html

Dodaj komentarz