Nowe przepisy to nowe wymagania. Czy poradzimy sobie z elektrośmieciami?

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Od 1 czerwca 2015 roku obowiązuje nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Jej twórcy, poprzez wprowadzenie zmian w dotychczasowych przepisach, pragnęli zwiększyć liczbę zużytego sprzętu RTV i AGD zbieranego i przetwarzanego w sposób zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej. Czy nowa ustawa o ZSEE ma szansę spełnić ich oczekiwania?

elektrośmieciProjekt nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym został przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w lutym tego roku. Zawiera on regulacje stworzone na podstawie unijnej dyrektywy 2012/19/UE uzupełnione przez przepisy zawarte w ustawie dotychczas obowiązującej. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego i osiągnięcie pełnej zgodności z wymienioną dyrektywą w zakresie czterech podstawowych kwestii:

  • zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • odzysku surowców z ZSEE,
  • przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu,
  • uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami.

Wymagania rosną z kolejnymi latami

Najważniejszymi założeniami, do których wypełnienia skłonić mają nowe przepisy, są: zwiększenie poziomu zbierania odpadów ZSEE oraz ich efektywne, a przede wszystkim bezpieczne dla środowiska naturalnego przetwarzanie w celu odzyskania cennych surowców wtórnych zużytych do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pierwszy etap wyznaczony przez tę ustawę mija z końcem bieżącego roku. Jego celem było zebranie ZSEE przez przedsiębiorców rozprowadzających sprzęt RTV i AGD w ilości co najmniej 35% ogólnej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w roku 2014. Kolejny etap rozpocznie się wraz z nowym rokiem i zakłada osiągnięcie do roku 2020 poziomu minimum 40% ogólnej masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w latach poprzednich. Oznacza to, że sprzedawcy będą musieli odzyskać ponad 4 kg ZSEE od każdego mieszkańca kraju. Czy zadanie to jest możliwe do wykonania?

Jak stwierdził ekspert serwisu StrefaKlimatyzacji.pl – „Od 1 stycznie 2021 roku wymagania dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt RTV i AGD wzrosną ponad dwukrotnie. Wprawdzie będą mieli aż 4 lata na przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu, jednak konieczność zebrania ZSEE w ilości 85% całkowitej ilości sprzedanego w poprzednim roku sprzętu będzie stanowiło nie lada wyzwanie”.

Liczne elektrośmieci mogą zbierać tylko nieliczni

Warto również dodać, że nowe przepisy ograniczają liczbę podmiotów uprawnionych do zbierania niekompletnego lub zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od 1 czerwca 2015 roku zadanie to spoczywa jedynie na zakładach przetwarzania, gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Takie ograniczenie ureguluje wprawdzie kwestię samego odbioru ZSEE, jednak może też przyczynić się do niewydolności całego systemu. Efekty nowych przepisów w pełni poznamy zapewne już w nowym, 2016 roku.

Dodaj komentarz