Na czym polega prawo spadkowe?

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego określającą zasady przejęcia obowiązków i praw majątkowych po śmierci właściciela przez osoby trzecie – krewnych bądź osoby wskazane w testamencie. Zagadnienia wynikające z prawa spadkowego reguluje czwarta księga Kodeksu cywilnego.

justice-srb-2-1040137-mKodeks cywilny precyzuje zasady związane z dziedziczeniem ustawowym, przebiegiem postępowania spadkowego i podziałem spadku. Sprecyzowane w nim zostały również najważniejsze terminy związane z prawem spadkowym, jak spadek, spadkodawca, spadkobierca, testament, dziedziczenie i dziedziczenie ustawowe.

Terminy prawa spadkowego

Zgodnie z Kodeksem cywilnym spadek rozumiany jest jako prawa i obowiązki należące do spadkodawcy, a przechodzące w chwili jego śmierci w drodze dziedziczenia na spadkobierców. Tym samym za spadkobierców uznaje się następców prawnych spadkodawcy, którymi zasadniczo najczęściej są krewni, ale również osoby wskazane w testamencie. Z kolei spadkodawca to osoba fizyczna, po której spadek przechodzi na spadkobierców wraz z chwilą jego śmierci, czyli w momencie tzw. otwarcia spadku.

Istotne znaczenie w prawie spadkowym ma testament, czyli rozrządzenie posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. Jest on sporządzany wyłącznie przez osobę mającą zdolność do czynności prawnych i tylko ona może go odwołać poprzez sporządzenie nowego testamentu, dokonanie zmian w poprzednim lub całkowite go zniszczenie. Aby nowy testament mógł zastąpić stary, spadkodawca musi zaznaczyć w nim wolę odwołania pierwszej wersji. Jeśli tego nie uczyni, wówczas odwołane zostają wyłącznie te zagadnienia, które są sprzeczne z nową wersją testamentu.

Postępowanie spadkowe

Aktualnie dziedziczenie, czyli przejście praw i obowiązków spadkodawcy na spadkobierców, może odbywać się w formie:

  • testamentowej – kiedy podstawą jest wola spadkodawcy,
  • ustawowej – kiedy podstawą są przepisy prawa spadkowego w związku z brakiem testamentu bądź jego nieważnością.

W testamencie spadkobierca sam decyduje o posiadanym majątku i może go przekazać zarówno krewnym, jak i innym osobom. Natomiast, jeśli zastosowanie mają przepisy prawa spadkowego, prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobierców ustawowych, którymi mogą być:

  • małżonkowie – mąż lub żona,
  • zstępni – dzieci i wnuki,
  • wstępni – rodzicie, dziadkowie,
  • rodzeństwo i ich zstępni.

W przypadku braku rodziny majątek zmarłego przejmuje gmina, będąca ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy, a jeśli nie można zweryfikować miejsca zamieszkania, majątek staje się własnością Skarbu Państwa.

Przyjęcie i odrzucenie spadku

W prawie spadkowym istotne znaczenie ma fakt, że spadek to ogólna sytuacja prawna spadkodawcy, czyli posiadane rzeczy (prawa rzeczowe), ekspektatywy nabycia praw, ale też zobowiązania i wierzytelności. Oznacza to, że prawa i obowiązki prywatnoprawne i majątkowe związane ze spadkodawcą przechodzą na spadkobierców. Dlatego też w kontekście dziedziczenia bardzo ważne są terminy „przyjęcie” i „odrzucenie” spadku. Decyzja o tym musi być podjęta w formie oświadczenia, najpóźniej 6 miesięcy od zapoznania się z testamentem. W przypadku odrzucenia spadku przez spadkobiercę, majątek zmarłego przechodzi na kolejnych krewnych.

Istnieje również możliwość zrzeczenia się dziedziczenia, co powinno nastąpić w formie aktu notarialnego będącego umowa między spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą ustawowym.

Źródło informacji: https://www.profinfo.pl/sklep/kodeks-cywilny-komentarz,102320.html

Dodaj komentarz