Na czym polega pisanie pracy licencjackiej?

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Praca licencjacka to potwierdzenie wiedzy i umiejętności studenta kończącego studia I stopnia. To zadanie, które wymaga od przyszłego absolwenta umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania tematu odnoszącego do konkretnego kierunku studiów oraz umiejętności pisania od ogółu do szczegółu. Ma na celu zaprezentować pewną tezą, potwierdzoną literaturą naukową.

1

Jak podkreśla ekspert Pisanie.co: Praca licencjacka ma na celu potwierdzić wiedzę studenta i jego umiejętności w zakresie trafnego wyboru tematu, gromadzenia materiałów i analizy publikacji naukowych, poprawności rozumowania, stawiania hipotez, argumentowania oraz pisania obszernych opracowań naukowych, a także doboru metod badawczych i przeprowadzania badań oraz interpretacji wyników i logicznego dowodzenia wniosków.

Co powinna zawierać praca licencjacka?

Bez względu na kierunek studiów, zróżnicowaną budowę pracy oraz wymagania formalne poszczególnych uczelni wyższych, każda praca licencjacka powinna:

  • opisywać pewną teorię naukową, problem, zjawisko lub wydarzenie, prezentować ich historię i genezę, koncepcje, zalety, wady, poglądy na dany temat itp.,
  • dokonywać analizy porównawczej różnych koncepcji dotyczących omawianego problemu,
  • dokonywać krytycznej oceny omawianego tematu, prezentować wnioski i znaczenie konkretnego zagadnienia,
  • w sposób nowatorski przedstawiać dany temat oraz prezentować nowe hipotezy i teorie.

Czym różni się praca licencjacka od pracy magisterskiej?

Zasadniczą różnicą pomiędzy pracą licencjacką, a pracą magisterską, jest fakt, iż praca licencjacka to praca o charakterze stricte teoretycznym, która nie musi przejawiać cech oryginalności. Tego rodzaju prace są pisane w sposób odtwórczy, jednakże nie mogą stanowić kompilacji innych opracowań naukowych. Zakres tematyczny prac licencjackich jest także węższy i mniej szczegółowy. Z kolei praca magisterka to praca teoretyczno-badawcza, która musi wyróżniać się nowatorskim podejściem do tematu i dogłębnie analizować poruszane zagadnienie. W porównaniu do pracy magisterskiej, praca licencjacka jest także znacznie krótsza i posiada mniej rozwiniętą bibliografię.

Dodaj komentarz