Na czym polega kompleksowa obsługa nieruchomościami?

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 1, średnia ocena: 5,00 / 5)
Loading...

Zagadnienia związane z przejęciem nieruchomości od dewelopera reguluje Ustawa o własności lokali. Zawarte w niej przepisy stanowią również o obowiązkach spoczywających na wspólnocie mieszkaniowej w związku z przejęciem i dalszą obsługą budynku.

Przejęcie nieruchomości

Przejmując nieruchomość od dewelopera, wspólnota mieszkaniowa powinna zgromadzić całość dokumentacji technicznej budynku, na którą składa się dokumentacja budowlana i powykonawcza, a także książka obiektu budowlanego. Wymagana jest również dokumentacja obsługi bieżącej i własnościowej nieruchomości. W dalszej kolejności konieczne jest sporządzenie w formie pisemnej protokołu przekazania w związku z przejmowaną od dewelopera nieruchomością, który powinien zawierać datę sporządzenia i wykaz wszystkich dołączonych do niego aneksów (zgromadzonej wcześniej dokumentacji).

shutterstock_294875114

Potwierdzeniem przejęcia nieruchomości jest protokół odbioru, który może nie zostać podpisany w przypadku istnienia wad w strukturze budynku. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wystąpić do dewelopera z wnioskiem o usuniecie nieprawidłowości w określonym terminie. Jeśli nie odnotowano wad lub zostały one usunięte protokół podpisują obie zainteresowane strony.

Wspólnota mieszkaniowa

Właściciele mieszkań określonej nieruchomości tworzą tzw. wspólnotę mieszkaniową, która powstaje z chwilą nabycia budynku od dewelopera. To na niej spoczywa obowiązek przejęcia budynku, a w dalszej kolejności zarządzanie nieruchomością zgodnie z przepisami prawa. Istnieje jednak możliwość wyznaczenia podmiotu, który w imieniu wspólnoty pełnił będzie obowiązki wynikające z obsługi nieruchomości.

Podmiotem tym może być:

  • zarządca – osoba wybrana spośród członków wspólnoty lub zatrudniona z zewnątrz,
  • zarząd – grupa osób wyznaczonych do obsługi budynku.

Istnieje też możliwość skorzystania z usług firmy specjalizującej się w obsłudze nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe często decydują się na tego typu rozwiązanie, głównie ze względu na zakres obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomością przez wspólnotę

Bieżąca obsługa nieruchomości obejmuje działania administracyjne, techniczno-konserwacyjne, prawne i zarządzanie rachunkami. Każdy z wymienionych obszarów wymaga innej, specjalistycznej wiedzy, a także kompleksowej znajomości branży budowlanej, z uwzględnieniem przepisów prawa, zasad budownictwa (szczególnie mieszkaniowego) czy technik budowlanych.

Tym samym podmiot odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomością podejmuje w imieniu wspólnoty mieszkaniowej strategiczne decyzje dotyczące budynku. Firmy specjalizujące się w obsłudze nieruchomości dysponują zespołem  specjalistów, wśród których są:

  • administratorzy zarządzający budynkiem (lub kompleksem budynków) – licencjonowani zarządcy zorientowani w kwestiach administracyjnych i technicznych,
  • księgowi – zajmujący się sprawami finansowymi, w tym sporządzaniem miesięcznych raportów i rozliczeń,
  • radcy prawni – świadczący porady prawne przy przejmowaniu nieruchomości od dewelopera, jak również w sytuacji wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości.

Dodaj komentarz