Kradzież kontrolowana, czyli plagiat i jego oblicza

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 1, średnia ocena: 5,00 / 5)
Loading...

Nie da się ukryć faktu, że w dobie wszechobecnej i szeroko rozpowszechnionej metody kopiuj/wklej coraz trudniej jest trafić na treści autentyczne, inspirowane naprawdę oryginalnymi pomysłami. Tyczy się to zarówno tekstów pojawiających się w internetowych pseudo blogach, jak i coraz częściej tych powstających w ramach szkolnictwa wyższego, gdzie patologiczna metoda kopiuj/wklej przybiera już formę nagminnego plagiatu.

155807Według encyklopedii PWN, plagiat to „naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu, pracy, nauk, dzieła artystycznego, itp., a także zapożyczenie treści z cudzych dzieł (bez względu na nośnik), podane jako własne i opublikowane pod własnym nazwiskiem”.

Mówiąc wprost, jest to zwykła kradzież, w tym przypadku własności intelektualnej, polegająca najczęściej na przepisaniu cudzej pracy dyplomowej oraz podpisaniu jej własnym imieniem i nazwiskiem. Taki proceder ma coraz częściej miejsce na polskich uczelniach wyższych, gdzie od lat całe rzesze nieuczciwych pseudo magistrów i krypto doktorantów próbuje co roku obronić pracę dyplomową nie swojego autorstwa.

Wyróżnia się trzy rodzaje plagiatu:

  1. Plagiat jawny, czyli świadome przypisanie sobie całości lub też części czyjegoś utworu, który jest chroniony przez Prawo autorskie.
  2. Plagiat ukryty – jest to powtórzenie, odwzorowanie jakiegoś utworu przy użyciu synonimów, które oddają dokładnie to samo znaczenie, tą samą konstrukcję myślową.
  3. Autoplagiat jest to powtórzenie wcześniejszych utworów lub ich części tego samego twórcy w nowym utworze.

Istnieją jednak utwory, które są wyłączone spod ochrony Prawa autorskiego, mimo że są one wynikiem działalności ludzkiej. Są to:

  • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
  • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
  • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
  • proste informacje prasowe;

Nawiązując do szkolnictwa wyższego, zgodnie z obowiązującą od 1 września 2005 r. ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. w razie popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie utworu lub jego części czyjegoś autorstwa rektor wstrzymuje postępowanie o nadaniu tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Obecnie w wyższych uczelniach plagiat jest zjawiskiem często spotykanym. Wśród najczęstszych przyczyn tego rodzaju praktyk popełnianych przez studentów socjologowie wymieniają, m.in.: brak czasu na wykonanie lub dokończenie pracy dyplomowej, niechęć do jej wykonania samodzielnie, nieumiejętność poradzenia sobie z takim zadaniem lub po prostu nieświadomość popełniania plagiatu.

Zawsze istnieje alternatywa…

W przypadku, gdy ktoś nie może sobie poradzić z napisaniem choćby planu pracy dyplomowej, zadanie go przerasta wpędzając w objęcia depresji, można zawsze skorzystać z porady specjalistów znających wysokie wymogi oświaty. Jedną z takich firm jest , której domeną jest kompetencja. W szeregi doradców tej jednostki wchodzi wiele osób z tytułem doktorskim czy profesorskim. Oczywiście, nie napiszą oni pracy za kogoś, ale na pewno pomogą w przygotowaniu się do jej napisania i przebrnięcia przez trudny okres obrony dyplomowej. Skorzystanie z takich usług jest zdecydowanie lepszą alternatywą niż ryzykowanie wyrzucenia z uczelni i odebranie tytułu zawodowego z powodu popełnienia plagiatu. Ale to już leży w indywidualnej gestii każdego przygotowującego się do pisania pracy dyplomowej.

Dodaj komentarz