Informatyka śledcza – sposób na pozyskanie elektronicznych materiałów dowodowych w sprawach sądowych

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 1, średnia ocena: 5,00 / 5)
Loading...

Informatyka śledcza stanowi gałąź nauk sądowych, która ma na celu dostarczyć cyfrowe środki dowodowe popełnionych przestępstw lub nadużyć oraz umożliwić odtworzenie stanu poprzedniego, by ustalić motywów działania sprawcy lub ofiary.

informatyka śledcza

Istota informatyki śledczej

Informatyka śledcza to dziedzina informatyki, która zajmuje się pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, oszustw i nadużyć mogących szkodzić interesom firm czy osób prywatnych. Informatyka śledcza pozwala bowiem na odtworzenie kolejności działań na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym w czasie. Za jej pomocą można udowodnić m.in.: kradzież danych, celowe niszczenie danych, łamanie prawa pracy i praw autorskich, ujawnianie tajemnicy handlowej, szpiegostwo przemysłowe, nadużycia finansowe czy defraudacje środków finansowych. Dziedzinę tę wykorzystuje się także w sprawach kryminalnych związanych z handlem narkotykami, terroryzmem, zorganizowaną przestępczością czy pedofilią.

Przebieg procesu informatyki śledczej

Celem procesu informatyki śledczej jest zabezpieczenie nośników danych i stworzenie dwóch kopii binarnych dla każdego nośnika. Jedna z kopii używana jest do analizy danych zgodnie z określonymi z góry kryteriami, druga natomiast zostaje odpowiednio zabezpieczona i stanowi materiał dowodowy w przypadku znalezienia poszukiwanych informacji.

Cały proces informatyki śledczej składa się z następujących etapów:

  • zabezpieczenia danych z nośników,
  • przygotowania kopii, z której korzystają specjaliści,
  • odfiltrowania nieistotnych danych,
  • analizy zebranych dowodów,
  • przedstawienia raportu,
  • udostępnienia i prezentacji danych oraz opiniowania w sprawie sądowej.

W przypadku informatyki śledczej, bardzo ważne jest to, aby każdy etap pracy został odpowiednio udokumentowany, czyli by przedstawiony materiał nie stracił wartości dowodowej. W tym celu oznacza się go unikalną sumą kontrolną, która zapewnia identyczność materiału źródłowego i kopii.

Warto wiedzieć!

Dowód elektroniczny w informatyce śledczej to taka informacja w formie elektronicznej, która:

  • może mieć znaczenie dowodowe,
  • należy do kategorii dowodów rzeczowych,
  • powinna być wierna, autentyczna, obiektywna, kompletna i przystępna,
  • może występować w formie tekstowej, dźwiękowej lub wizualno-dźwiękowej.

Należy mieć na uwadze, iż dowodem elektronicznym nie jest nośnik danych, a zapis na nośniku. W efekcie czego, elementy składowe dowodu elektronicznego to np.: pliki wraz z zawartością, dane z archiwów, logi, informacje odzyskane czy dane pochodzące z monitoringu.

Dodaj komentarz