Funkcja operacyjna instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, która jest wymogiem dopuszczenia budynku do użytkowania, pełni dwie podstawowe funkcje: prewencyjną oraz operacyjną. Powinny się w niej znajdować informacje na temat zabezpieczenia, czynności kontrolnych, planów budynku, dróg ewakuacyjnych oraz wszelkie aspekty, które w zamyśle mają zapobiegać potencjalnym zagrożeniom.

Prewencyjna a operacyjna funkcja Instrukcji

Prewencja, czyli zapobieganie w kontekście tego dokumentu to część przeznaczona z myślą o użytkownikach budynku. Ta część powinna zawierać informacje odnośnie wymagań bezpieczeństwa oraz zasad zachowania podczas pożaru, które m.in. skutkować będą powstawaniem oraz rozprzestrzenianiem, a więc ograniczeniem zagrożenia. Operacyjna funkcja dokumentu to nic innego, jak wiadomości odnośnie szczegółów konstrukcji budynku, rozmieszczeniem hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpożarowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Ponadto uwzględniać powinna rozmieszczenie dróg przeciwpożarowych, wyłączników prądu i gazu, a nawet szacunkową liczebność użytkowników. Wszystkie te informacje mają stanowić bazę danych dla Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku wystąpienia zagrożenia, bo mowa nie tylko o pożarach, strażak Kierujący Działaniem Ratowniczym będzie mógł nakreślić plan działania celem ograniczenia i wyeliminowania powstałego zagrożenia oraz zaplanować sprawną ewakuację osób zagrożonych. Wymagania, którymi obwarowana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, a także pozostałe wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Na kim spoczywa obowiązek wdrożenia Instrukcji?

Konieczność stworzenia dokumentu, w świetle prawa, odnosi się do właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku. Bezsprzecznie taka instrukcja powinna znajdować się na liście wyposażenia budynku, w widocznym miejscu, a dotyczy obiektów z kategorii magazynów, zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej. Ponadto, powyższa konieczność dotyczy w przypadku budynków mieszkalnych i inwentarskich zagrożonych wybuchem lub w przypadku, gdy ich kubatura przekracza tysiąc metrów sześciennych. W gestii osób wymienionych w Rozporządzeniu powinno leżeć wdrożenie dokumentu, który stanie się zapewnieniem sprawnych działań zabezpieczających przed wystąpieniem zagrożenia. Niedopełnienie wymogu posiadania IBP na obiekcie, w przypadku zaistnienia zagrożenia, które spowoduje utratę życia, zdrowia lub mienia, może skutkować poważnymi konsekwencjami, włącznie z procesem sądowym.

Dodaj komentarz