Co to jest controlling? Słownik podstawowych pojęć

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

We współczesnym biznesie nie może być mowy o przypadku. Duża konkurencja, a co za tym idzie walka o klienta, stawia przed przedsiębiorcą konieczność precyzyjnego przewidywania i planowania wszystkich ruchów w firmie. Jaką rolę w tym wszystkim pełni controlling?

wykres

Controlling, to proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Dzięki takim zabiegom możliwa staje się konstruktywna ocena stopnia realizacji postawionych celów oraz wyznaczanie kierunków dalszej działalności. Podstawową funkcją tego narzędzia jest więc wparcie działań project management, poprawa efektywności pracy oraz budowa struktury organizacyjnej firmy.

Obszary działań controllingu:

  • Controlling strategiczny – obejmuje ocenę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (analiza SWOT) oraz możliwości i szans zapewnienia długoterminowego i stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  • Controlling operacyjny – nazywany również controllingiem operatywnym, polega na krótkoterminowej analizie kosztów względem wypracowanych zysków.
  • Controlling bankowy – miernik sytuacji finansowej, obliczany na podstawie głębszej analizy, w której użyteczny jest skonsolidowany bilans finansowy.
  • Controlling marketingowy – oparty na analizie odchyleń osiągniętych celów strategicznych i operacyjnych. W jego opracowywaniu wykorzystywane są mierniki marketingowe.
  • Controlling procesów – z uwzględnieniem procesów umożliwiających bieżące monitorowanie czynników typu: koszt, czas, jakość i ilość w odniesieniu do struktury przedsiębiorstwa.

Wdrażanie controllingu w firmie

Pierwszym etapem controllingu powinno być sporządzenie sprawozdania operacyjnego uwzględniającego problemy planowania, koordynację bieżącej działalności firmy oraz ustalenie szeroko rozumianych celów. Następnym krokiem jest controlling strategiczny, uzupełniający etap poprzedni o planowanie strategiczne ze wskazaniem konkretnych kierunków na przyszłość.

Dodaj komentarz