Certyfikacja urządzeń pod katem ogólnie przyjętych dyrektyw

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 2, średnia ocena: 5,00 / 5)
Loading...

Certyfikowanie urządzeń w ramach dyrektywy maszynowej oraz unijnej dyrektywy ATEX, a także nadawanie maszynom znaku CE ma przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

atex

Czym jest dyrektywa ATEX?

Tylko w samej Europie co roku dochodzi do ponad 2000 eksplozji substancji łatwopalnych, pyłu czy też gazów. Takie wybuchy powodują zazwyczaj uszkodzenia urządzeń i maszyn, zniszczenie całej infrastruktury produkcyjnej w fabryce, a także śmierć ludzi pracujących w niebezpiecznych obszarach zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa 94/9/EC (ATEX – od fr.. Atmosphères Explosibles) obowiązuje w polskim prawodawstwie od lipca 2003 roku. Dyrektywę wprowadza Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203. Według rozporządzenia, wyroby przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny spełniać zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, które są zawarte w dyrektywie ATEX. Tak więc, podstawowym celem wdrożenia ATEX http://www.atex137.pl/certyfikacja-urzadzen-atex-ce/ jest stuprocentowe wyeliminowanie lub zniwelowanie ryzyka do minimum, jakie może wystąpić podczas wykorzystywania urządzeń i maszyn w obszarach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo występowania atmosfery grożącej wybuchem (Ex).

Dyrektywa unijna ATEX wymaga znakowania urządzeń i maszyn symbolami CE. Dlatego też każdy produkt podlegający ATEX, musi zostać wcześniej oznakowany tymi symbolami przez producenta, a także przejść całą procedurę oceny zgodności.

Znak CE

Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że dystrybuowany przez niego produkt spełnia podstawowe wymagania, które są określone w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, Poz. 935 z późn. zm.).

Znak CE nie jest handlową gwarancją jakości produktu, nie jest również certyfikatem bezpieczeństwa, a jedynie mówi odbiorcy o zgodności produktu z podstawowymi wymaganiami unijnymi. Znak CE daje pewność konsumentowi, ze nabywa na terenie Unii Europejskiej produkt, który może bezpiecznie i bez żadnych komplikacji używać we własnym kraju.

Oznakowanie produktu znakiem CE wymaga od producenta wykonania odpowiedniej analizy oraz podjęcia działań dla spełnienia konkretnych wymagań. Następnie producent musi poddać swój produkt procedurze zgodności z właściwymi dyrektywami unijnymi. Wszystkie podejmowane przez producenta procedury oraz działania musza być udokumentowane.

Dodaj komentarz